İlter Danışmanlık

İlter Danışmanlık

Tecrübelerimizden Faydalanmaya
Hazır mısınız?

ISO Belgelerinin firmalara katkıları

 • ISO belgeleri ile rekabet şansını artırmak.
 • Firmanın yönetim standardını oluşturur ve kurumlaştırır.
 • Firmanın Verimliliği ve karlılığını artırır.
 • Müşteri odaklı yaklaşım benimsenir.
 • Müşterilerin beklentileri daha iyi anlaşılır ve onlarla aynı dili konur.
 • Ürün/hizmet sunumunda müşteri beklentilerini karşılayan tutarlı bir yapı sergilenir.
 • Müşteriye sunduğu hizmet kalitesiyle pazar payını genişletmek.
 • Sürekli gelişen ve iyileşen bir kurum olmak.
 • Kuruluş içinde yapılan işleri kişilerden bağımsızlaştırmak.
 • Sistem yaklaşımı getirmek.
 • İş süreçlerini etkinleştirmek.
 • Girdi, üretim ve son kontrollerin etkin olarak yapılabilmesi.
 • İşlerin ilk seferde doğru yapılmasını kolaylaştırmak.
 • Hatalardan ve kalitesiz işten kaynaklanan maliyetleri ve azaltmak.
 • Hata kaynaklarına ulaşabilmek için gereken hafızayı sağlamak.
 • Hataların gelişme fırsatı olarak algılanmasına yardımcı olmak.
 • Kurum içi kalıcı bilgi oluşturmak.
 • Verilere dayalı gerçekçi karar verme yeteneğini artırmak.
 • Firma içi iletişimi geliştirmek.
 • Yönetimde liderliği öne çıkarmak.
 • Çalışanları katılıma teşvik etmek.
 • İşletmenin uluslararası geçerliliğe sahip bir kalite belgesi edinmesinin getirdiği ticari avantajlardan yararlanabilme. (ihracat için kalitenin belge ile ispatlanabilmesi)

Danışmanlık Süreci

 • Firma/kurumun istediği standardın incelenmesi/danışmanlık sürecinin planlanması
 • Temel Eğitimlerin verilmesi
 • Dökümantasyonun firmaya ve standarda uygun olarak hazırlanması, revizyonu, takibi
 • Uygulamaların yapılması, takibi
 • Belgelendirme başvuru aşamaları
 • Dış denetimin takibi, sağlanması
 • Belgenin kurum/firmaya gelmesinin takibi.

İLTER DANIŞMANLIK

Ücretsiz bilgilendirme için bizimle iletişime geçin.