GÜNEŞ DANIŞMANLIK

ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesi (ISO BELGESİ) standardı; Türkiye’de TSE tarafından İngilizceye çevrilerek yayınlanmaktadır. Iso belgesi almak için bu standardın ilgili maddelerine uygun olarak dökümantasyonun hazırlanması ve uygulamalarının yapılması sonunda denetçi kuruluşun denetiminde iso standardına uygunluk sağlanmış ise firma iso belgesi almaya hak kazanır. Kuruluşların müşteri şartları ve yürürlülükteki mevzuat şartlarını karşılayan ürünü hizmeti düzenli bir şeklide sağlama yeteneğini gösterme ihtiyacı olduğunda ve Sistemin sürekli iyileştirilmesi ve müşteriye yürürlükteki mevzuat şartlarına uyulduğunun güvencesinin verilmesi için süreçler de dahil olmak üzere sistemin etkin uygulanması yolu ile müşteri memnuniyetinin arttırılması amacına yöneldiği durumlarda iso 9001 kalite yönetim sistemi belgesi için şartları kapsar. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi (iso belgesi) belgeleri kuruluşun müşteri odaklı, güvenilir ürün/hizmet kalitesini verdiğinin kanıtıdır. Kuruluşun uluslararası standartlarda (İSO) ürün/hizmet verdiğinin kabul görmüş açık bir delili niteliğindedir. iso belgesi standardı müşterisine hizmet sunan tüm sektörler kuruluşlar için uygulanabilmektedir iso belgesi , iso 9001 standardının yaptığı faaliyetlere ve firma büyüklüğüne bakılmaksızın bütün kuruluşlara uygulanabilir. ISO 9001 belgesi tüm firma ve sektörler için uygulanabilir iso standardına (ISO 9001:2000) uygun sistem ve uygulamalar yapılmaktadır. ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi (iso 9001:2000) standardın şartlarını karşılayarak bir kalite sistemi kurabilir. iso belgesi (ISO 9001:2000) danışmanlık firmamız kuruluşlara bu konuda büyük ölçüde destek vererek iso 9001 standardına uygun olarak ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem Standardını firmaya uygun olarak kurulmasını ve uygulanmasını sağlar takibini yapar. İlgili kişilere gerekli eğitimleri vererek iso standardına uygun olarak (ISO 9001:2000) iso belgesi nin devamlılığını ve iso uygulamalarının sürekliliğini sağlanmasını öğretir. ISO 9001 belgesi almak isteyen kuruluşlar iso danışmanlık firmamızla birlikte çalışarak hem iso standardının (TS EN ISO 9001:2000) firmada kurulmasını sağlar hemde iso standardının gerekliliklerini öğrenir. TS EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi belgesi uygun bir dokümantasyon ve sistem olmasını istemektedir. Bu her firmaya göre değişiklik gösterir fakat temelde iso 9001:2000 standardının iso belgesi istediği temel kaideler vardır. İso 9001 belge kapsamında yapılacak çalışmalar firmamız tarafından düzenli olarak firmanın çalışmaları, çalışanları, organizasyonu, çalıştığı sektör ve istenen ayrıntılarda incelenerek iso belgesi için ve Kalite Yönetim Sisteminin kurulması için en iyi şekilde iso uygulamaları yapılır. Firmanın iso denetimi sonunda aldığı iso belgesi ve uygulamaları ile ilgili firmanın talebi olduğu takdirde iso belgesi için uygulamaların kontrolü ve iso uygulamaları için destek hizmet verilmektedir. ISO belgesi nin uygunluğunun sürekliliği için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. ıso 9001 belgesi danışmanlık hizmetimiz tüm sektörler için geçerli olup firmanıza özel olarak bir iso standardı (İSO 9001:2000) kurularak iso kalite belgesiniz, iso 14001 çevre yönetim sistem belgeniz, iso 18001 ohsas iş sağlığı güvenliği belgeniz için ilgili iso standardına uygun olarak kurulur ve iso belgelerinizin alınması sağlanır.

Bizim Danışmanlık olarak iso belgesi ile ilgili uzun yıllardır tecrübe sahibi kadromuz ile, müşteri ihtiyaçlarına uygun olarak iso standartlarına uygun olarak iso uygulamaları yapılmakta ve müşterinin istemiş olduğu iso belgelerinin alınmasına hak kazıanılmaktadır. Müşterilerimize kurulan ve belgelendirme yapılan danışmanlık hizmetlerimizde iso belgeleri standartları olan;

Kalite Yönetim Sistemi (ISO 9001:2000)

Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14001:2005)

Gıda Güvenlik Sistemi (ISO 22000:2005 HACCP)

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS 18001)

CE; Avrupa Ürün Uygunluk Belgesi

Entegre Yönetim Sistemler (ISO 9001/ ISO 14001/ OHSAS 18001) için  danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Sexy brunette oparating virtual keyboard
Building in a hand businessmen
 • ISO 9001:2008 BELGESİ ile rekabet şansını artırmak,
 • Firmanın yönetim standardını oluşturur ve kurumlaştırır.
 • Firmanın Verimliliği ve karlılığını artırır
 • Müşteri odaklı yaklaşım benimsenir,
 • Müşterilerin beklentileri daha iyi anlaşılır ve onlarla aynı dili konur,
 • Ürün/hizmet sunumunda müşteri beklentilerini karşılayan tutarlı bir yapı sergilenir,
 • Müşteriye sunduğu hizmet kalitesiyle pazar payını genişletmek,
 • Sürekli gelişen ve iyileşen bir kurum olmak,
 • Kuruluş içinde yapılan işleri kişilerden bağımsızlaştırmak,
 • Sistem yaklaşımı getirmek,
 • İle İş süreçlerini etkinleştirmek,
 • İle girdi, üretim ve son kontrollerin etkin olarak yapılabilmesi
 • İşlerin ilk seferde doğru yapılmasını kolaylaştırmak,
 • Hatalardan ve kalitesiz işten kaynaklanan maliyetleri ve azaltmak,
 • Hata kaynaklarına ulaşabilmek için gereken hafızayı sağlamak,
 • Hataların gelişme fırsatı olarak algılanmasına yardımcı olmak,
 • Kurum içi kalıcı bilgi oluşturmak,
 • Verilere dayalı gerçekçi karar verme yeteneğini artırmak,
 • Firma içi iletişimi geliştirmek,
 • Yönetimde liderliği öne çıkarmak,
 • Çalışanları katılıma teşvik etmek
 • İşletmenin uluslararası geçerliliğe sahip bir kalite belgesi edinmesinin getirdiği ticari avantajlardan yararlanabilme (ihracat için kalitenin belge ile ispatlanabilmesi)
 • Kalite Yönetim Sistemi (ISO 9001:2000)
 • Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14001:2005)
 • Gıda Güvenlik Sistemi (ISO 22000:2005 HACCP)
 • İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS 18001)
 • CE; Avrupa Ürün Uygunluk Belgesi
 • Entegre Yönetim Sistemler (ISO 9001/ ISO 14001/ OHSAS 18001) için danışmanlık hizmetleri verilmektedir.


“Firmalarımızın KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ için ilgili standardın (ISO belgesi, bilgi güvenliği, çevre belgesi, OHSAS iş sağlığı güvenliği belgesi, ISO 22000 HACCP gıda güvenliği belgesi) temini ile başlayan çalışmalar düzenli olarak devam etmekte ve titizlikle olumlu olarak sonlandırılması ve talep edilen ISO belgesinin alınması sağlanır.”

Sertifikasyon Süreçlerimiz

ISO 27001
ISO 14001
ISO 18001
ISO 9001
ISO 22000
TSE HYB