İlter Danışmanlık

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

Bilgi almak için bizimle iletişime geçin

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi Nedir?

Gıda sektöründe ürün/hizmet üreten kuruluşlarda güvenli ve sağlıklı gıda üretimi için tehlike analizi, kritik kontrol noktaları ile ilgili süreçlerin yönetilmesini ve kalite yönetim sistemi oluşturulmasını tanımlayan ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi global gıda ticaretinde uygulaması gereken bir standart olarak geliştirilmiştir.

ISO 22000 dünya çapında güvenli gıda tedarik edilmesini sağlama amacıyla düzenlenmiş yeni bir standarttır.

Gıda ürünleri, sağlımızı en kolay etkileyecek etmenlerin başında gelmektedir. Dolayısıyla gıda ürününün güvenliği ürünü kullanan tüketicinin mutlak bir talebidir ve üretici firmalarda tamamıyla yönetimin sorumluluğudur. O nedenle gıda güvenliğine mutlak ve değişmez bir kalite parametresi gözü ile bakmak gerekmektedir. Bir yönetici, işletmesinde sürekli olarak hijyen standartlarına uygun üretim yapılmasını ve üretip sattığı her parti ürünün güvenli olmasını istiyorsa Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’ni kurmalı, sürekliliğini sağlamalı ve işleyişini desteklemelidir.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi, uluslararası çapta gıda tedarik zinciri yönetimi ve gıda güvenliğinin sağlanması açısından önemli bir fırsattır. Bu Standardı (Hazard Analysis And Critical Control Points) uygulamak ve geliştirmek için etkili bir araç olarak ortaya çıkarılmıştır. Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, risk yönetimine dayalı entegre bir sistem olacak şekilde ISO 9001 ve ISO 14001 standartlarıyla eşleştirilebilir.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi, Gıda Güvenlik Sisteminin konusu gıda maddelerinde tüketim esnasında meydana gelebilecek kötü etkilerin veya gıda kaynaklı tehlikelerin tespiti ve bertaraf edilmesidir. Gıda güvenliği tehlikeleri ile ilgili konular gıda zincirinin herhangi bir basamağında ortaya çıkabilir, bu nedenle de gıda zinciri boyunca etkin bir kontrolün gerçekleştirilmesi önemlidir. Dolayısıyla, gıda güvenliği gıda zincirinde yer alan tüm birimlerin etkin kontrolü ile sağlanan bir olgudur, ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ;   dünyanın her tarafında sağlıklı  güvenli gıda üretilmesini, tüketicinin sağlıklı gıda temin etmesini sağlamak amacıyla düzenlenmiş bir standarttır. 

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, gıda güvenliği için tehlike oluşturabilecek durumları belirler ve bunlar için sorumluluk yükümlülükler getirir ISO 22000 prensiplerine uygun bir HACCP Sistemi oluşturulması, Bir HACCP yönetim sistemi kurulması, sağlıklı üretim uygulamaları Tedarik zinciri içinde doğrudan etkileşimli iletişim.  Bahçede çiftçiden, taşıma ve depolamalara, toptancı gıda satıcıları ve perakendecilere  onların tedarikçilerine kadar üreticiden tüketiciye ortak olması hedeflenmiştir. Standardın, büyüklük  gözetmeksizin geniş  kapsama alanı olduğundan aktif  bir yapıya sahiptir.

ISO 22000 HACCP belgesi, standardı uygulamak isteyen firmalar öncelikle  prensipleri belirlenmiş bir HACCP, sistemi kurarak tüm prosesleri için riskleri tanımlamış olmalıdırlar. Bunlar aynı zamanda geçerli sağlıklı üretim uygulamaları, sektöre ait yasal gereklilikler ve kalite yönetim sistemi kurulmalıdır

ISO 22000,  kapsamın dsa ISO / TS 22004, kılavuz standardı oluşmuştur Tüketicide gıda kaynaklı hastalıklar oluşmaması için  tüketici ve alıcı firmaların-ülkelerin güvenli gıda talep etmeleri nedeniyle ISO 22000 HACCP belgesi, Tehlike analizi ve Kritik Kontrol üniteleri tabanlı gıda güvenliği yönetim sistemleri günümüzde giderek yaygınlaşmaktadır.

İLTER DANIŞMANLIK

Ücretsiz bilgilendirme için bizimle iletişime geçin.

Call Now ButtonHemen Ara