İlter Danışmanlık

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim sistemi

Yaşamın devam ettirilmesi açısından gerekli olan temel ihtiyaçların en önemlisi gıdalardır. En temel ihtiyaçlardan biri olan gıdaların güvenli bir şekilde tüketilmesi son derece önemli bir konudur. ISO 22000 gıda zincirinde bulunan kuruluşların gıda tüketimlerinin güvenli bir şekilde olmasını sağlar. Bunun yanında gıda güvenliğine yönelik oluşabilecek tehditleri de kontrol altına alacaktır.

Uluslararası standart örgütü tarafından 1 Eylül 2005’te yayınlanan ISO 22000:2005 gıda güvenliği yönetim sistemi olarak yayınlanan ilk uluslararası standart olma özelliğine sahiptir. ISO 22000 standardının temel yaklaşımlarından en önemlisi tehlike analizleri ve kritik kontrol noktalarıdır. Gıda zincirinde oluşabilecek tehlikeler tespit edilip önlenmesi, ortadan kaldırılması ya da kabul edilebilir sınırlara indirilmesi sağlanır.

Ankara’da belge danışmanlık firması olarak hizmet veren İlter Danışmanlık, bugüne kadar bir çok kurum ve firmalara hizmet vermiştir. ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Belgesi hakkında detaylı bilgi ve fiyat için 0533 251 6943 numaralı telefondan ya da aşağıda bulunan whatsapp butonu ile bize ulaşabilirsiniz.

ISO 22000 Standardı Uygulama Alanları Nelerdir?

Yaşam standartlarında meydana gelen değişimler tüketim alışkanlıklarının da etkilenmesine neden olmuştur. Değişen tüketim alışkanlıkları ile sağlıklı beslenme önemli bir hal almıştır. Bu nedenle ISO 22000 standardı günümüzde büyük önem kazanmıştır. Gıda zincirlerinde oluşması muhtemel olan tehlikelerin en başından önlenmesi güvenli gıdanın da kapılarını açar.

ISO 22000 direkt gıda üreticileri yanında, gıda servis operatörleri, perakendeciler, hazır yemek firmaları, restoranlar, oteller yani gıda zincirine doğrudan ya da dolaylı bir şekilde dahil olan bütün kuruluşlar tarafından rahatlıkla kullanılabilir.

ISO 22000 Standardının Sağlamış Olduğu Faydalar

ISO 22000 faydaları oldukça fazladır.

  • Resmi denetimlerde tespit edilen sıkıntılı durumların en aza indirilmesine yardımcı olur.
  • Tüketicilerin gıda güvenliği konusundaki taleplerini karşılayacaktır.
  • Firmaların potansiyel tehlikelerden önceden haberdar olmasını sağlar.
  • Gıda zehirlenmesi sorunlarının en aza indirilmesine yardımcı olur.
  • Maliyetlerin çok daha az olmasını sağlayacaktır.
  • Firmalar arasında rekabetlerin güçlenmesini sağlar.

ISO 22000 Standardının Sağlamış Olduğu Faydalar

ISO 22000 Standardı Nedir?

ISO 22000 ISO tarafından geliştirilmiş olan gıda güvenliği ile alakalı bir standart olma özelliğine sahiptir.  ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sistemi ilk olarak 2005 yılında yürürlüğe girmiştir. ISO 22000 standardının benimsenmesi ile beraber yalnızca üretim aşaması değil bunun yanında gıda faaliyet alanlarının hepsi göz önünde bulundurulmuştur.

Gıdaların güvenliği, besinlerde bulunan gıda kaynaklı tehlikelerin tüketim noktalarında bulunması ile ilgili olan güvence kontrol sistemidir. Besin güvenliği ile alakalı olan tehlike durumları gıda zincirinde herhangi bir aşamada oluşabilir. Bu sebeple yeterli kontrollerin yapılması bir zorunluluktur. Bütün tarafların gıda zinciri olarak isimlendirilen faaliyet alanında bir çaba göstermesi önemli bir konudur.

ISO 22000 süreç ve tesislerin türü ile ilgili olabilecek tehlikeler de başta olmak üzere besin zincirinde oluşabilecek tüm potansiyel tehlikelerin değerlendirilmesini gerektirir. Bu nedenle tehlikelerin kontrollerinin neden gerekli olduğunun belirlenmesi ve belgelenmesi için çeşitli araçlar sunar.

ISO 22000 hedefi toplum sağlığını koruma ve sürekli kendini yenileyerek kaliteli bir yönetim anlayışı inşa etmektir.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Sertifikası

Gıda güvenliği günümüz dünyasında son derece önemli bir konudur. Bu nedenle ISO 22000 belgesi çok daha önemli bir hale gelmiştir. Tüketiciler bilinçlenmeye başladığı için gıda ürünlerinin satın alınması konusunda çok daha hassas davranırlar. Bu durumda firmaların ürettikleri ürün ve hizmetleri, güvenilirliği kanıtlanmış standartlara dayanarak belgelendirmesi son derece önemlidir.

ISO 22000 belgesi uluslararası nitelikte kabul gören en güvenilir standartlar arasında yer alır. Yurt içi ve yurt dışı ürünleri kolay bir şekilde pazarlamayı düşünen gıda sektörü firmalarının ISO 22000 sertifikasına sahip olması önemli bir konudur. Bu sayede firmalar piyasada güvenilirlerini ispatlamış olurlar. ISO 22000 standardı gıda güvenliğinin sağlanması ile ilgili tedbirler ile bu tedbirlerin uygulanma aşamasındaki şartları kapsar. Gıda üretimlerinin her prosesi kontrol edilerek gıda güvenliğini tehdit edecek kimyasal, biyolojik ve fiziksel her türlü etkenin yönetilmesi bakımından sistemin kurulması önemlidir. Bunun ISO danışmanlık hizmetleri almak daha iyi olacaktır.

ISO 22000 sertifikası standardına uygun olarak gıda zincirlerinin tamamlanması gıdaların güvenli bir şekilde üretilmesine yardımcı olur. ISO 22000 standardına uyum sağlanmasının ardından sertifikaların alınması firmaların güvenilir olduğunu hem müşterilere hem de piyasaya gösterir. İlter danışmanlık ile iletişime geçerek kısa sürelerde belge sahibi olabilirsiniz.

Gıdalar nedeniyle sağlıkta bozulma, hastalık ya da zehirlenme sorunları üreticiler açısından büyük mali cezaları beraberinde getirir. Bu nedenle ISO 22000 belgesi almak son derece önemli bir konudur.

İLTER DANIŞMANLIK

Ücretsiz bilgilendirme için bizimle iletişime geçin.