İlter Danışmanlık

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi işletmelerin gelişen teknolojilerle beraber her geçen gün daha fazla iş yüklediği bilgi alt yapılarının güvenliğini sağlamaya dönük oluşturulmuş bir modeldir. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sayesinde kurumlar bilgi altyapılarını belirleyip, bu varlıklara yönelik olası tehlikeler analizi ederek, bu risklerin oluşması durumunda hangi kontrolleri uygulayacaklarına ve hangi kontrolleri uygulamayacaklarına karar verirler. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi özellikle kurumsallaşmaya çalışan organizasyonlar için entegre yönetim sistemlerinin en önemli parçalarından biridir.

ISO 27001 Belgesi değerli bilgi varlıklarınızı yönetmenize ve korumanıza yardımcı olur.

ISO 27001, Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi (BGYS) gereksinimlerini tanımlayan tek uluslararası denetlenebilir standarttır.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO/IEC 27001 İle ilgili Terim ve Kavramlar Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS):

Bilgi güvenliğini kurmak, gerçekleştirmek, işletmek, izlemek, gözden geçirmek, sürdürmek ve geliştirmek için, iş riski yaklaşımına dayalı tüm yönetim sisteminin bir parçası.

Risk analizi: Kaynakları belirlemek ve riski tahmin etmek amacıyla bilginin sistematik kullanımı.

Risk değerlendirme: Risk analizi ve risk derecelendirmesini kapsayan tüm proses.

Risk derecelendirme: Riskin önemini tayin etmek amacıyla tahmin edilen riskin verilen risk kriterleri ile karşılaştırılması prosesi.

Risk yönetimi: Bir kuruluşu risk ile ilgili olarak kontrol etmek ve yönlendirmek amacıyla kullanılan koordineli faaliyetler.

Risk işleme: Riski değiştirmek için alınması gerekli önlemlerin seçilmesi ve uygulanması prosesi.

Uygulanabilirlik bildirgesi: Kuruluşun BGYS’si ile ilgili ve uygulanabilir kontrol amaçlarını ve kontrolleri açıklayan dokümante edilmiş bildir.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Kurmanın Yararları             

• Bilgi varlıklarının farkına varma: Kuruluş hangi bilgi varlıklarının olduğunu, değerinin farkına varır.

• Sahip olduğu varlıkları koruyabilme: Kuracağı kontroller ile koruma metodlarını belirler ve uygulayarak korur.

 İş sürekliliği: Uzun yıllar boyunca işini garanti eder. Ayrıca bir felaket halinde, işe devam etme yeterliliğine sahip olur.

• İlgili taraflar ile barış halinde olma: Başta tedarikçileri olmak üzere, bilgileri korunacağından ilgili tarafların güvenini kazanır.

• Bilgiyi bir sistem sayesinde korur, tesadüfe bırakmaz.

• Müşterileri değerlendirirse, rakiplerine göre daha iyi değerlendirilir.

• Çalışanların motivasyonunu arttırır.

• Yasal takipleri önler.

• Yüksek prestij sağlar.

İLTER DANIŞMANLIK

Ücretsiz bilgilendirme için bizimle iletişime geçin.