İlter Danışmanlık

Iso Belgeleri - İçindekiler

 

Iso Belgeleri

ISO Belgeleri

ISO Belgeleri, içerikleri konulara ve ilgili sistemlere göre farklıdır ve birçok standart oluşturulmuştur. Standartlaşma amacıyla uygulayan firma/kurumda yapılan hizmet/üretim aşamalarında ilgili konuda iyileştirmeler, katma değer katmayı hedefler.

ISO Belgeleri Nedir?

Uluslararası Sistem Standardı (ISO) tarafından oluşturulan standartlardır. ISO Belgeleri Yönetim sistem standartları olarakta anılır. Uygulayan kurum/firmanın uluslararası Standarda uygun olarak çalıştığını tescil eden belgedir. ISO Belgeleri Sistemin iyileştirilmesini, uygunsuzlukların azaltılmasını sağlar. Çalışma sisteminin düzenli, izlenebilir olmasını, takibi, ölçülebilirliği sağlanır. Müşteri ve Kamu İhale kanunlarında (KİK) talep edilen bir belgelerdir. İlgili sektöre göre talep edilen standart değişir. İhalelerde bir veya birçok belge talep edilebilmektedir.

ISO Belgeleri (Yönetim Sistemleri)

ISO (Uluslararası Standartlar Organizasyonu) tarafından hazırlanmış ve tüm dünyada kullanılan sistem standardıdır. ISO Belgeleri Türkiye’de TSE (Türk Standartları Enstitüsü) tarafından getirilmekte, Türkçeye çevrilmekte ve yayınlanmaktadır. Standart TSE sitesinden standart alım kısmından temin edilebilir. Çalışmaların sistemli olarak yapılmasını sağlayan standarttır. Uygulanan süreçleri daha etkin hale getir.

 • Uygunsuzlukları azaltır, tekrarını önlemek için çalışmalar yapar,
 • Veri analizlerini tutar ve yönetime rapor verir.
 • Mevzuatlara uygunluğu sağladığı için ceza ve şikayetleri azaltır.
 • ISO standartları Yönetim Sistemi dünyada geçerliliği olan standartlardır.
 • Standardize çalışmalar yapılmasını sağlar.
 • Karmaşıklığı giderir.

ISO Belgeleri Neden Alınır?

ISO Belgeleri firmanın çalışmaları sırasında çevre şartlarını göz önüne alarak çalışıldığını, belgelemek ve müşterilerden gelecek belge taleplerine cevap vermek için alınması sağlanmaktadır.

 • Firma hassasiyetini göstermek,
 • Çevreye saygı gösterilmesi,
 • Sistemin standarda uygun olarak çalıştığını tescillemek,
 • İhalelerde talep edildiği için,
 • Müşteriler için artı değer katar.
 • Yeni müşteriler bulmak için reklam amaçlı kullanılır.
 •  ISO Belgesi olan firmalar müşteriler tarafından tercih edilir.
 • Müşteri ve Çalışan memnuniyetini getirir.
 • Yapılan işlerde çevreye verilen zararın azaltılmasını sağlar.

 Danışmanlık Süreci Nasıl İşler?

 • Firmada mevcut durum analizi yapılır,
 • Talep edilen standartla ilgili eğitimler verilir,
 • Standardın istekleri olan dokümanların hazırlanması sağlanır. (Kalite El Kitabı, Prosedürler, Talimatlar, Süreçler..vb)
 • Standardın istekleri olan uygulamaların yapılması sağlanır. ( İç tetkik, Eğitimler, Toplantılar, Veri Analizleri, Anketler, diğer kayıtlar..vb.)
 • Standardın gereklilikleri için firmayla çalışılarak dokümantasyon ve sistem uygun hale getirilir.
 • Firmanın uygulamaları işleyişine entegre edilmesi sağlanır.
 • Standardın uygunluğuna dair iç tetkikler yapılır ve sonuçlarına göre gerekli iyileştirmeler yapılarak görülen uygunsuzlukların giderilmesi sağlanır.

Iso Belgeleri Danışmanlık Süreci

Belgelendirme Süreci Nedir?

Gerekli danışmanlık hizmetleri yapılarak dokümantasyonların ve formların oluşturulması ve akabinde uygulamaların yapılması sonrasında kontroller yapılarak süreç tamamlanmış ise;

 • Belgelendirme başvurusu yapılır. (Türkak akrediteli veya yurtdışı akrediteli kuruma)
 • Belgelendirme denetimi planlanır. (Denetim tarihi, saati, baş denetçi ve denetçilerin organizasyonu)
 • Denetim gerçekleştirilir. Sonucu uygun ise firma/kurum belge almaya hak kazanılır.
 • Belgenin hazırlanması süreci takip edilir ve belge temini yapılır.

 ISO Belgeleri İçin Danışmanlık ve Belgelendirme Süreci Nasıl İşler?

Firma tarafından yetkilendirilmiş çalışanlar ile sistemli bir şekilde çalışılarak standardın istekleri ve firmanın mevcut durumu izlenerek bir yol haritası çizilir. Bire bir firma ile çalışılarak standardın istediği şartlar firmaya uygun olarak hazırlanır. Firmada olan mevcut formlar standarda uygun ise sisteme dahil edilerek uygulanmaya devam eder, eksik veya olmayan uygulamalar için yeni formlar tasarlanır ve firmanın uygulaması sağlanır. Standarda uygun dokümantasyonun hazırlanması, uygulamaların yapılması, belgelendirme aşamasının yapılması ile tamamlanır.

ISO Belgeleri Nereden Alınır?

ISO belgeleri yetkilendirilmiş kamu ve özel belgelendirme firmalarından alınabilir. Bunun tercihi belgelendirilecek firma/kuruma aittir. Önemli noktanın Akreditasyonlu olması gerekliliğidir.

 • Firma/kurum talebine göre belirlenir.
 • Türkak akrediteli belgelendirme firmasından veya Yurtdışı akrediteli belgelendirme firmasından alınabilir.
 • Devlet ihalelerinde Kamu İhale Kanunu (KİK) TÜRKAK akrediteli belge istenmektedir.
 • TÜRKAK (Türkiye Akreditasyon Kurumu)

ISO Belgeleri Nereden Alınır

ISO Belgeleri Alınmasının Faydaları Nelerdir?

ISO belgesinin ve uygulamalarının yapılmasının birçok faydaları vardır. Yaptığı işin ve çalışmaların daha doğru şartlar altında, standartlara uygun olarak tescillendiğini göstermek için firmanın seçeceği yollardan biri de firmanın belge sahibi olmasıdır.

 • Kurumsallaşmayı sağlar,
 • Uygulayan firma/kurumun çevreye karşı duyarlılığını gösterir,
 • Çevreye verilen zararı azaltır.
 • Kayıtlı çalışmayı getirdiği için kayıt tutma ve kayıt saklama şartlarını (atıkların takibi) sağlar,
 • Geriye dönük izlenebilirlik ve takibi kolaylaştırır
 • Kişilerin görev ve sorumluluklarını belirler,
 • İşlerin nasıl yapılacağını belirler ve kayıt haline getirir.
 • Çevre yasal zorunlulukların uygulanmasında kolaylıklar sunar,
 • Müşteri istek ve beklentilerini karşılar,
 • İhalelere katılım şartını sağlar

ISO 9001 belgesinin faydalarını hakkında daha detaylı bilgi için www.isodanisman.com/iso-9001-belgesi-faydalari/ sayfamızı ziyaret edebilirsiniz

ISO Belgelerinin Faydaları

TSE EN ISO İfadesi Neyi İfade Eder?

Standartlar ISO (Uluslararası standart Organizasyonu) tarafından zaman zaman gözden geçirilerek gerekli iyileştirmeler, revizyonlar yapılarak çağın ilerlemesi de göz önüne alınarak güncellenmeleri sağlanmaktadır. Bu güncellemeler de duyurulmakta ve yayınlanmaktadır.

TSE EN ISO ….(ilgili standart eklenir örnek ; ISO 9001:2015, ISO 14001:2016, ISO 27001:2017 vs)  Yönetim Sistem Standardını ve standardın versiyon numarasını gösterir. Yani ISO 14001:2016 Çevre Yönetim Sistemi 2016 versiyonu geçerli anlamında. Rakiplerinden daha öne geçilmesi için avantaj sağlar.

ISO Belgeleri Geçerlilik Süresi Nedir?

Belgeler alındığı tarihten itibaren 1 (Bir) yıl geçerlidir. Belge sahibi firma tarafından gerek görülmesi durumunda yılda bir yenilenir. Belgeler her yıl tekrar denetimler yapılarak güncellenir. Belgede ilgili firma adı, adresi, kapsamı (ne iş yaptığı), belge veriliş tarihi, belge bitiş süresi, vb. bilgiler yer alır.

Aktif Olarak Alınan ISO Belgeleri Nelerdir?

Kapsamı farklı olan birçok standart bulunmakta olup en fazla bilinen, istenen ve belgelendirilen standartlardan bazıları aşağıdadır.

ISO 9001

Kalite Yönetim Sistemi

ISO 14001

Çevre Yönetim Sistemi

ISO 45001

İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 50001

Enerji Yönetim Sistemi

ISO 27001

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 20000

Bilgi Teknolojileri Yönetim Sistemi

ISO 10002

Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

ISO 37001

Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi

ISO 22000

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

İLTER DANIŞMANLIK

Ücretsiz bilgilendirme için bizimle iletişime geçin.

Call Now ButtonHemen Ara