İlter Danışmanlık

AS9102 FAI (İlk Ürün Muayenesi)

Bilgi almak için bizimle iletişime geçin

AS9102 FAI

AS9102 FAI (İlk Ürün Muayenesi)

AS9102 FAI üretimin mühendislik çizimleri, sipariş emri, planlamalar ve mühendislik standartları ya da diğer ilgili dokümanlara uygun bir şekilde gerçekleşmesini doğrulayan bütünsel ve sonuçları belgelenen fonksiyonel ve fiziksel muayene süreçleri ifade eder. İlk ürün muayenesi diye isimlendirilmiş olsa da ürün kesin ilk üretilmiş demek doğru değildir. İlk partiden bir parça ya da örnek incelemesi gerçekleştirilebilir.

AS9102 FAI uygulamasının gerçekleştirilme nedenleri;

 • Üretimin planlanan şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak
 • Üretimle ilgili doğrulanmış ve belgelenmiş objektif kaynak elde etmek
 • Tasarımlarda ve üretimlerde yapılan değişimleri doğrulamak
 • Üretimin güvenilir, tutarlı ve tekrarlanabilir olmasını sağlamak
 • Alıcı ile tedarikçi arasında net iletişim sağlamak
İlter Danışmanlık olarak AS9102 FAI İlk Ürün Muayenesi konusunda profesyonel kadromuzla kurum ve kuruluşlara uzun yıllardır destek vermekteyiz.

Üretimde AS9102 FAI İlk Mamul Muayenesinin Faydaları Nelerdir?

İlk AS9102 FAI Mamul Muayenesi uygulaması üretim sürecinde resmi kimlik doğrulama yöntemidir. Sistem üzerinden seri üretim işlemleri gerçekleştirilmeden önce üretimle alakalı denetim, onay ve sonrasında rapor işlemlerinin takibi konuları gerçekleştirilebilir. Bu şekilde üretim süresinin yalnızca kritik durumlarda değil, tüm aşamalarda doğrulanması işlemleri gerçekleştirilir. Üretimi gerçekleştiren parçaların tutarlı bir şekilde üretimi sağlayıp sağlayamayacağının tespit edilmesi sağlanır.

İlk ürün muayenesinde imalat süreçlerinin kusurları belirlenerek üreticilerin şartnameye uygun bir şekilde ürün üretebilmeleri ve bunun yanında üretilen ürünlerin kalitelerinin iyileştirilmesi, üretim gecikmeleri ve ürün toplam maliyetlerinin azaltılması gibi konular garanti altına alınır.

Üretimde modern cihazların kullanımı ile üretim süreçlerinin dijital olarak kaydedilmesi sağlanır. Bu şekilde kolay erişim ve organizasyon için bunların sunucularda saklanması sağlanır. AS9102 FAI İlk Ürün Muayenesinin sistem üzerinden takip işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve ilk mamul muayenesinden sonra onay alınmayan ürünlerin tespit edilmesi hammadde ve zaman israfı gibi sorunların önüne geçer. Bu şekilde hataların dijital ortamda kaldırılması mümkün olur.

Proje gereksinimlerinin anlaşılması ve doğrulanması için müşteri ve tedarikçiler arasında bir yapı oluşturularak iletişimsizliğin önlenmesi sağlanmış olur. Bunun yanında üretimde doğru malzemeler ve araçların kullanımı sağlamak üretimin beklenen şekilde tamamlanmasına imkan tanır.

AS9102 FAI Hangi Durumlarda Gereklidir?

 • İşlem, araç ya da konum değişiklikleri yapılması durumunda
 • Yeni ürünlerin ilk üretim aşamalarında
 • Parçaların üretilmesinden 2 yıl ya da daha fazla geçmesi halinde
 • Uyum, form ya da işlev durumlarını etkileyebilecek tasarım değişikliği durumlarında
 • Malzeme ya da kaynak değişikliklerinin gerçekleşmesi halinde yapılmalıdır.

AS9102 FAI İlk mamul muayenesi özellikle askeri alanlarda üretimde kullanılan ürünler için önemlidir. Bunun yanında otomotiv, havacılık, elektrik elektronik, yeniden işlenmesi zor olan parçaların üretimi, tıbbi ve hassas alanlar, üretim süreci kritik olan endüstrilerde sıklıkla tercih edilir. İlk mamul muayenesi ile uygulandığı alanlar ve üretimde kullanılan tüm yöntem ve ekipmanların doğruluğundan ve bunun yanında üreticinin tüm ihtiyaçlarının karşılandığından emin olmak üretim sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlar.

AS 9102 FAI İlk Ürün Muayenesi
AS 9102 FAI İlk Ürün Muayenesi

AS9102 FAI Uygulaması Nasıl Yapılır?

SAE AS 9102 / EN 9102’de geçerli gereklilikler; alt montaj, döküm, montaj, dövme de dahil olmak üzere tüm detay parçalar ve ürün tasarımlarının karakteristiklerini üretmekle sorumlu olan çeşitli organizasyonlara bu işlemler uygulanır. Prototip parçalar ya da normal imalat yöntemleri dışında üretilen parçaların FAI için kullanımı mümkün değildir. Bunun yanında prosedürde geçen talimatlar prototip parçaların tasarım gereklerine uygunluklarının doğrulanması adına kullanılabilir.

İlk ürün muayenesi öncelikle üretim programlarının mühendislik çizimleri, satın alma emirleri, planları, mühendislik spesifikasyonları ya da diğer geçerli tasarım dokümanlarında muayene ya da test gereksinimleri bulunan ve önceden seçilmiş olan yeni montajlara, alt montajlara ve diğer malzemelere uygulanır.

AS9102 FAI parçası seçimlerinde çeşitli kriterler ya da alıcı, müşteri tarafından dayatılan sözleşmeler göz önünde bulundurulur. İlk ürün muayenesinin gerçekleştirildiği durumlar;

 • İlk ürün grubunda yer alan seçilmiş parçalar
 • Sözleşmeye bağlı olarak nihai ürün şeklinde teslimatı yapılacak olan gövde ve montaj grupları
 • Mevcut birikim, teknoloji, kabiliyet seviyesine bağlı olarak belirlenen detay parçalar
 • Yorulma ve çatlama açısından kritik parçalar, kritik parça olarak tanımlanan parçalar, uçuş emniyetini etkileyen sınıfta bulunan Safety class parçalar
 • Tüm değişebilirlik özelliği bulunan işlemli ve işlemsiz parçalar
 • Sayısal kontrol prosesine bağlı olarak üretilen parçaların üzerinde önemi ve fonksiyonu dikkate alınarak seçilen parçalar
 • AS9102 FAI yapılacak parça montaj seçiminin bitirilmesinden sonra ilk üretim muayene işlemleri ilk üretim grubunda yer alan yeni ürünlere uygulanır.

İLTER DANIŞMANLIK

Ücretsiz bilgilendirme için bizimle iletişime geçin.

Call Now ButtonHemen Ara