İlter Danışmanlık

Marka Tescil İşlemleri

Marka Tescili Nasıl Yapılır?

Markanın hak ve sorumluluklarının alınması için marka tescil işlemlerinin yapılması gerekir. Markalaşmış olan ürünlerin ve tasarımların ilk önceliği markanın korunmasıdır. Markası olan kişi ya da işletmelerin markanın hak ve sorumluluklarını üstüne alması gerekir. Bunun yasal bir şekilde gerçekleştirilmesi için markanın tescil edilmesi gerekir.

Marka Tescili Nedir?

Firmaların üretmiş olduğu mal veya hizmetlerin diğer firmaların mal veya hizmetlerinden ayrılmasını sağlayan logolar ve işaretler marka olarak isimlendirilir. Bu logo ve işaretlerin yasal bir şekilde korunmasına marka tescili denir. Marka tescili firmalar için avantajlı bir durumdur.

Markaların tescil işlemlerinin yapılması başkalarının bu marka ve logoyu kullanarak kazanç sağlamasının önüne geçer. Marka tescili işlemi ile firmalar kendilerine ait olan markaların tüm haklarını üzerine alır. Bunun yanında markanın tescil edilmesinden sonra miras bırakma, lisans verme, devretme hakları da firma sahiplerine verilir. Markaların tescil süreleri genelde 10 yıllık süreçlerde gerçekleşir. Ancak ek ücretler ile bu sürelerin uzatılması mümkündür.

Marka Tescilinde Yapılması Gereken İşlemler Nelerdir?

Markaların tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesi için önce Türk Patent Enstitüsü’nün talep etmiş olduğu belgelerin hazırlanması gereklidir. Bu belgelerin eksiksiz bir şekilde hazırlanmasına özen gösterilmesi son derece önemlidir. Belgelerin hazırlanıp enstitüye teslim edilmesinin ardından başvuruların kesinlik kazanması sağlanmış olur. Bu şekilde unvanın koruma altına alınması mümkün olacaktır. Enstitü, belgelerde eksik olduğunu fark ederse firmalara 2 aylık ek süre tanıyacaktır. Ek süre içerisinde belgelerin tamamlanmaması durumunda başvurular iptal edilir.

Marka tescil başvurularının doğru bir şekilde yapılması durumunda Türk Patent Enstitüsü esaslara uygun bir şekilde inceleme işlemlerini başlatır. Başvuruların usule uygun olması halinde Resmi Marka Bülteninde yayınlanması sağlanır. Diğer aşamada ise üçüncü kişilerin görüş ve itirazları ile inceleme işlemleri gerçekleştirilir. Başvurulara itiraz olmaması durumunda tescil işlemleri tamamlanır ve bu şekilde sicil kaydı oluşturulur. Sicil kaydı ile Marka Tescil Belgesi başvuru yapan firmaya teslim edilir. Bu şekilde sürecin tamamlanması sağlanmış olur.

Marka Tescili Almak Neden Önemli?

Markaların korunması iş modellerinin veya ürünlerin geliştirilmesinden itibaren önemsenmesi gereken bir konudur. Sınai hak olarak markaların korunması için tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekir. İleride meydana gelebilecek olası marka ihlallerine karşı marka hakkının ileri sürülmesi, tazminat talep edilmesi, marka hakkını ihlal eden kişilere karşı ceza soruşturması talep edilmesi, taklit ürünlere karşı markanın korunması gibi farklı konularda marka tescili oldukça önemli bir konudur. Eğer bir markanın tescili yoksa bunun için sadece haksız rekabet ile ilgili dar bir korumadan faydalanılabilir.

Hangi Markalar için Marka Tescili Gerçekleştirilebilir?

Ayırt edici olması koşulu ile tüm işaretlerin marka olarak tescil edilmesi sağlanabilir. Bunun yanında açık ve kesin bir şekilde anlaşılmasını sağlamak şartıyla kişi adları da dahil olmak üzere, renkler, şekiller, sayılar, harfler, mal ya da ambalajların biçimi gibi farklı işaretlerden meydana gelmesi mümkündür. Ayırt edici özellik, bir işaretin herhangi bir sebeple diğer işaretlerden farklı olmasını sağlayan özellikler ve ögeleri anlatır. İşaretin başlangıçtan itibaren ayırt edici olması mümkündür. Bunun yanında zamanla kullanılarak ya da ilanlar, tanıtıcı programlar, reklamlar, yerleştirici çalışmalar, kampanyalar ile yatırım yapılarak da ayırt edici olma özelliği kazandırılabilir.

Günümüz koşullarında gerçek kişi isimleri, takma adları, soyadı marka olarak tescil edilebilir. 10 Ocak 2017 yılında Resmi Gazetede yayınlanmış olan Sınai Mülkiyet Kanunu ile markaların tescile uygun olmasının yanında sicilde gösterilebilir olması durumunda seslerin de marka tescili yapılabilmesinin önü açılmıştır. Bu kanun kabul edilmeden önce tek bir rengin tek başına ayırt edici olmaması, herkes tarafından kullanılabilir olması gibi sebeplerle soyut renkler tek başlarına tescil için kullanılamazdır. Yeni kanun ile birlikte renk kombinasyonları ile renklerin tek başlarına tescil edilebilmesi kabul edilmiştir. Marka ile özdeşleşmiş olan sloganlar ve bunun yanında mal ya da ambalajlar da marka olarak tescil edilip koruma altına alınabilir.

Marka Tescilinde İtiraz ya da Ret Kararı Verilmesi Durumu Nedir?

Başvuru yapılan markaya ilişkin itiraz gelmesi ya da kurumun vermiş olduğu karara itiraz etmek için ortalama süre 8-9 ay olarak belirlenmiştir. Herhangi bir ikinci bülten itirazı olması halinde Türk Patent Kurumunun üst organı olan Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesine gönderilir. Buradan karar çıkması ve başvuruların sonuçlanması yaklaşık olarak 13 ile 15 ay arasında değişiklik gösterir.

Marka İtiraz İşlemi Nedir?

Marka itiraz işlemi, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Resmi Marka Bülteninde yayınlanan benzer markalara benzer markalara tescilli markaların itiraz etmesi işlemidir. Yapılan itirazları destekleyen nitelikte kanıt, bulgu ve verilerin hazırlanması ve sonrasında Türk Marka ve Patent kurumuna sunulması gerekir.

Marka Tescili ile İlgili Diğer İşlemler Nelerdir?

Yayına itiraz, marka sureti çıkarma ve sicil sureti çıkarma, terkin iptal, birleşme, lisans kayıt ve yenileme, Nev’i değiştirme, unvan değiştirme, rehin kayıt işlemi, karara itiraz, adres değiştirme, marka tescil belgesi tanzim, müracaat işlemden kaldırma, marka devir, marka tescil yenileme gibi işlemler de diğer işlemler kategorisine girer.

İLTER DANIŞMANLIK

Ücretsiz bilgilendirme için bizimle iletişime geçin.

Call Now ButtonHemen Ara