İlter Danışmanlık

ISO 14001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi

Uluslararası Sistem Standardı olan ISO 14001:2016 Çevre Yönetim Sistemi; Uygulayan firma/kurumda yapılan hizmet/üretim aşamalarında çevreye verilen zararın azaltılması için gerekli çalışmayı sağlar.

ISO 14001:2016 Belgesi Nedir?

Yönetim Sistemi belgelerinden bir tanesidir. Uygulayan kurum/firmanın uluslararası Çevre Yönetim Sistem Standardına uygun olarak çalıştığını tescil eden belgedir.

Faaliyetlerinde çevreye verilen zararın minimize edilmesini sağlar. Çalışma sisteminin düzenli, izlenebilir olması, takibi, ölçülebilirliği sağlanır. Müşteri ve Kamu İhale kanunlarında (KİK) talep edilen bir belgedir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

Ankara’da belge danışmanlık firması olarak hizmet veren İlter Danışmanlık, bugüne kadar bir çok kurum ve firmalara hizmet vermiştir. Yazılım Yetki Belgesi hakkında detaylı bilgi ve fiyat için 0533 251 6943 numaralı telefondan ya da aşağıda bulunan whatsapp butonu ile bize ulaşabilirsiniz.

ISO 14001:2016 Kalite Yönetim Sistemi

ISO (Uluslararası Standartlar Organizasyonu)  tarafından hazırlanmış ve tüm dünyada kullanılan sistem standardıdır. Türkiye’de TSE (Türk Standartları Enstitüsü) tarafından  getirilmekte, Türkçe’ye çevrilmekte ve yayınlanmaktadır. Standart TSE sitesinden standart alım kısmından temin edilebilir.

 • Çalışmaların sistemli olarak yapılmasını sağlayan standarttır.
 • Uygulanan süreçleri daha etkin hale getirir.
 • Çevre zararlarını azaltır, tekrarını önlemek için çalışmalar yapar,
 • Veri analizlerini tutar ve yönetime rapor verir. (Giderler, atıklar, hurdalar, yağlar vb)
 • Mevzuatlara uygunluğu sağladığı için ceza ve şikayetleri azaltır.
 • ISO 14001:2016 Çevre Yönetim Sistemi dünyada geçerliliği olan bir uygulamadır.
 • Standardize çalışmalar yapılmasını sağlar.
 • Karmaşıklığı giderir.

ISO 14001:2016 Belgesi Neden Alınır?

ISO 14001:2016 Çevre Yönetim Sistem Belgesi firmanın çalışmaları sırasında çevre şartlarını göz önüne alarak çevreye (toprağa, suya, kaynaklara vs)  verilen zararın azaltılması için çalışıldığını, belgelemek ve müşterilerden gelecek belge taleplerine cevap vermek için alınması sağlanmaktadır.

 • Firma çevre hassasiyetini göstermek,
 • Çevreye saygı gösterilmesi,
 • Sistemin standarda uygun olarak çalıştığını tescillemek,
 • İhalelerde talep edildiği için,
 • Müşteriler için artı değer katar.
 • Yeni müşteriler bulmak için reklam amaçlı,
 •  ISO 14001:2016 Belgesi olan firmalar müşteriler tarafından tercih edilir.
 • Müşteri ve Çalışan memnuniyetini getirir.
 • Yapılan işlerde çevreye verilen zararın azaltılmasını sağlamak,

ISO 14001:2016 Danışmanlık Süreci Nasıl İşler?

 • Firmada mevcut durum analizi yapılır,
 • Standartla ilgili eğitimler verilir,
 • Standardın istekleri olan dökümanların hazırlanması sağlanır. (Kalite El Kitabı, Prosedürler, Talimatlar, Süreçler..vb)
 • Standardın istekleri olan uygulamaların yapılması sağlanır. ( İç tetkik, Eğitimler, Toplantılar, Veri Analizleri, Anketler, diğer kayıtlar..vb.)
 • Standardın gereklilikleri için firmayla çalışılarak dökümantasyon ve sistem uygun hale getirilir.
 • Firmanın uygulamaları işleyişine entegre edilmesi sağlanır.
 • Standardın uygunluğuna dair iç tetkikler yapılır ve sonuçlarına göre gerekli iyileştirmeler yapılarak görülen uygunsuzlukların giderilmesi sağlanır.

ISO 14001:2016 Belgelendirme Süreci Nedir?

Gerekli danışmanlık hizmetleri yapılarak dokümantasyonların ve formların oluşturulması ve akabinde uygulamaların yapılması sonrasında kontroller yapılarak süreç tamamlanmış ise;

 • Belgelendirme başvurusu yapılır. (Türkak akrediteli veya yurtdışı akrediteli kuruma)
 • Belgelendirme denetimi planlanır. (Denetim tarihi, saati, baş denetçi ve denetçilerin organizasyonu)
 • Denetim gerçekleştirilir. Sonucu uygun ise firma/kurum belge almaya hak kazanılır.
 • Belgenin hazırlanması süreci takip edilir ve belge temini yapılır.

 ISO 14001:2016 Danışmanlık ve Belgelendirme Süreci Nasıl İşler?

Firma tarafından yetkilendirilmiş çalışanlar ile sistemli bir şekilde çalışılarak standardın istekleri ve firmanın mevcut durumu izlenerek bir yol haritası çizilir. Bire bir firma ile çalışılarak standardın istediği şartlar firmaya uygun olarak hazırlanır. Firmada olan mevcut formlar standarda uygun ise sisteme dahil edilerek uygulanmaya devam eder, eksik veya olmayan uygulamalar için yeni formlar tasarlanır ve firmanın uygulaması sağlanır. Standarda uygun dokümantasyonun hazırlanması, uygulamaların yapılması, belgelendirme aşamasının yapılması ile tamamlanır.

ISO 14001:2016 Belgesi Nereden Alınır?

ISO 14001:2016 Çevre Yönetim Sistem belgesi yetkilendirilmiş kamu ve özel belgelendirme firmalarından alınabilir. Bunun tercihi belgelendirilecek firma/kuruma aittir. Önemli noktanın Akreditasyonlu olması gerekliliğidir.

 • Firma/kurum talebine göre belirlenir.
 • Türkak akrediteli belgelendirme firmasından Veya Yurtdışı akrediteli belgelendirme firmasından alınabilir.
 • Devlet ihalelerinde Kamu İhale Kanunu (KİK) TÜRKAK akrediteli belge istenmektedir.
 • TÜRKAK (Türkiye Akreditasyon Kurumu)

ISO 14001:2016 Kalite Yönetim Sistemi’nin Faydaları Nelerdir?

ISO 14001:2016 belgesinin ve uygulamalarının yapılmasının birçok faydaları vardır. Yaptığı işin ve çalışmaların daha doğru şartlar altında, standartlara uygun olarak tescillendiğini göstermek için firmanın seçeceği yollardan biri de firmanın belge sahibi olmasıdır.

Uygulayan firma/kurumun çevreye karşı duyarlılığını gösterir, Çevreye verilen zararı azaltır.

Atıklardan ve Zararlarından bazı örnekler

Kağıt Atıkların çokluğu

Doğaya zarar verir

Yağ Atıklarının toprağa karışması

Toprağa ve suya karışarak doğaya ve insana zarar verir

Elektrik Tüketiminin Fazlalığı

Su kaynaklarına zarar verir

Su harcamalarının fazlalığı

Su kaynaklarına zarar verir

Hurda ağaç/metal atıklarının toprağa karışması

Toprağa, suya, havaya, insana zarar verir

 • Kayıtlı çalışmayı getirdiği için kayıt tutma ve kayıt saklama şartlarını (atıkların takibi) sağlar,
 • Geriye dönük izlenebilirlik ve takibi kolaylaştırır
 • Kişilerin görev ve sorumluluklarını belirler,
 • İşlerin nasıl yapılacağını belirler ve kayıt haline getirir.
 • Çevre yasal zorunlulukların uygulanmasında kolaylıklar sunar,
 • Müşteri istek ve beklentilerini karşılar,
 • İhalelere katılım şartını sağlar,

TSE EN ISO 14001:2016 Neyi İfade Eder?

Standartlar ISO (Uluslararası standart Organizasyonu) tarafından zaman zaman gözden geçirilerek gerekli iyileştirmeler, revizyonlar yapılarak çağın ilerlemesi de göz önüne alınarak güncellenmeleri sağlanmaktadır. Bu güncellemeler de duyurulmakta ve yayınlanmaktadır.

TSE EN ISO 14001:2016 Çevre Yönetim Sistem Standardını :2016 ise standardın versiyon numarasını gösterir. Yani ISO 14001:2016 Çevre Yönetim Sistemi 2016 versiyonu geçerli anlamında. Rakiplerinden daha öne geçilmesi için avantaj sağlar.

TSE EN ISO 14001:2016 Belgesi Geçerlilik Süresi Nedir?

ISO 14001:2016 Belgeleri alındığı tarihten itibaren 1 (Bir) yıl geçerlidir. Belge sahibi firma tarafından gerek görülmesi durumunda yılda bir yenilenir. Belgeler her yıl tekrar denetimler yapılarak güncellenir. Belgede ilgili firma adı, adresi, kapsamı (ne iş yaptığı), belge veriliş tarihi, belge bitiş süresi, vb. bilgiler yer alır.

TSE EN ISO 14001:2016 Çevre Yönetim Sistem Standardı Dışında Hangi Standartlar Vardır?

Kapsamı farklı olan birçok standart bulunmakta olup en fazla bilinen, istenen ve belgelendirilen standartlarıdan bazıları aşağıdadır.

ISO 9001

Kalite Yönetim Sistemi

ISO 14001

Çevre Yönetim Sistemi

ISO 45001

İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 50001

Enerji Yönetim Sistemi

ISO 27001

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 20000

Bilgi Teknolojileri Yönetim Sistemi

ISO 10002

Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

ISO 37001

Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi

ISO 22000

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

İLTER DANIŞMANLIK

Ücretsiz bilgilendirme için bizimle iletişime geçin.