İlter Danışmanlık

ISO 27701 Belgesi

ISO 27701 Kişisel Verilerin Yönetimi Belgesi

ISO 27701 Kişisel verilerin yönetimi standardı günümüzde işletmeler için önemli bir konu haline gelmiştir. Teknolojinin hızla ilerlemesi ve dijitalleşmenin artmasıyla birlikte, kişisel verilerin korunması ve etkili bir şekilde yönetilmesi gerekliliği de artmıştır. Bu noktada, ISO 27701 standardı, kişisel veri yönetim sisteminin etkin bir şekilde oluşturulması, uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi için bir çerçeve sunmaktadır.

Bu rehber, ISO 27701 belgesini almak isteyen kuruluşlara yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır. ISO 27701 standartlarına uyum sağlamak, sadece yasal yükümlülükleri yerine getirmekle kalmaz, aynı zamanda müşteri güvenini kazanarak iş sürekliliği ve sürdürülebilirlik açısından da önemlidir.

ISO 27701 Belgesi Nedir?

ISO 27701 Belgesi Nedir?

ISO 27701, kişisel veri yönetim sistemleri için gereksinimleri belirleyen bir standarttır. Bu standart, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ni temel alarak, kişisel veri işleme faaliyetlerini kapsayan bir çerçeve sunar. Bu belge, organizasyonların kişisel verilere ilişkin yasal düzenlemelere uyumlarını sağlamalarına yardımcı olur ve aynı zamanda müşteri ve paydaş güvenini artırarak rekabet avantajı sağlar.

ISO 27701 Belgesi Temel Amaçları ve Faydaları Nelerdir?

 1. Kişisel Veri Yönetimi Çerçevesi: ISO 27701, firma ve kurumlara kişisel veri yönetim sistemi kurmaları ve sürdürmeleri için bir çerçeve sunar. Bu çerçeve, kişisel verilerin işlenmesi süreçlerini belirler ve izler.
 2. ISO 27001 ile Bütünleşik Yaklaşım: ISO 27701, ISO 27001’in bilgi güvenliği yönetim sistemine entegre edilebilen bir standarttır. Bu bütünleşik yaklaşım, bilgi güvenliği ve kişisel veri yönetimini aynı çatı altında birleştirir.
 3. Yasal Uyum Sağlama: Standart, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin yasal düzenlemelere uyumu sağlar. Bu sayede firmalar yerel ve uluslararası düzenlemelere uyumlu bir şekilde kişisel verileri işleyebilirler.
 4. Müşteri ve Paydaş Güveni: ISO 27701 belgesi, kişisel verileri etkili bir şekilde yöneten firmalara müşterileri ve paydaşları tarafından güven duyulmasını sağlar. Bu da rekabet avantajı elde etmelerine yardımcı olur.
 5. Risk Yönetimi: Standart, kişisel veri işleme faaliyetleri sırasında ortaya çıkabilecek riskleri belirlemek ve yönetmek için bir çerçeve sunar. Bu, firmaların veri güvenliğini artırmasına yardımcı olur.

ISO 27701 Standardın Kapsamı

ISO 27701, kişisel veri işleme faaliyetleri kapsamındaki tüm organizasyonlar için geçerlidir. Bu, veri sorumluları ve veri işleyenleri de içerecek şekilde geniş bir yelpazede uygulanabilir. Standart, hem özel sektörde faaliyet gösteren işletmeleri hem de kamu sektöründeki kuruluşları kapsar.

ISO 27701 Uygulama Süreci

ISO 27701 belgesi almak için belirli kriterlere uyumlarını sağlamak ve belgelendirme sürecini başlatmak üzere bir dizi adımı izlemelidir. Bu adımlar, uluslararsı bir standart olan ISO 27701 standardının gerekliliklerini içerir.

Bu standart, kişisel veri yönetiminde en iyi uygulamaları benimseyen organizasyonlar için bir çerçeve sunarak, hem içsel süreçleri iyileştirmelerine hem de dış dünyada güven oluşturmalarına yardımcı olur.

Türkak Akrediteli ISO 27701 Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 27701 Belgesi Nasıl Alınır

ISO 27701 belgesi almak isteyen kuruluşlar için Türkak akreditasyonu önemli bir adımdır. Türkak, belgelendirme kuruluşlarını değerlendirerek belirli bir standarda uygunluğunu onaylar. Kamu İhale Kurumu (KİK) ihalelerinde istenen belgeler TÜRKAK’lı olmak zorundadır.

İşte Türkak akrediteli ISO 27701 belgesi almanın temel adımları:

1. Hazırlık Aşaması

ISO 27701 belgesi almak isteyen kuruluşlar, standarttaki gereksinimleri anlamak ve uygulamak için hazırlık yapmalıdır. Bu aşamada:

 • İlgili standartları edinmek ve detaylı bir şekilde incelemek önemlidir.
 • Kuruluş içindeki paydaşlarla bir ekip oluşturarak belge için gerekli kaynakları belirlemek gereklidir.

2. Eğitim ve Farkındalık

Personelin, standart gereksinimleri anlaması ve uygulamada aktif rol alması önemlidir. Bu aşamada:

 • Ekip üyelerine ISO 27701 ve diğer ilgili standartlar hakkında eğitimler düzenlemek faydalı olacaktır.
 • Çalışanların kişisel veri yönetimi konusunda farkındalıklarını artırmak için bilgilendirme kampanyaları düzenlemek önemlidir.

3. Belgelendirme Kuruluşu Seçimi

Türkak (Türk Akreditasyon Kurumu) akreditasyonuna sahip bir belgelendirme kuruluşunu seçmek, belge alım sürecinde önemli bir adımdır. Bu aşamada:

 • Türkak tarafından akredite edilmiş belgelendirme kuruluşlarını araştırmak ve referansları değerlendirmek önemlidir.
 • Seçilen danımanlık kuruluşu ile iletişim kurarak sürecin başlatılması için bilgi almak gereklidir.

4. Ön Denetim (Opsiyonel)

Belge almadan önce ön denetim yapmak, kuruluşun eksiklikleri belirlemesi açısından faydalı olabilir. Bu aşamada:

 • Belgelendirme kuruluşu ile koordineli bir şekilde ön denetim planlamak önemlidir.
 • İlgili birimlerin ve süreçlerin belirlenen standartlara uygunluğunu değerlendirmek için ön denetim gerçekleştirmek gereklidir.

5. Ana Denetim

Belgelendirme kuruluşu tarafından planlanan ana denetim aşaması, belge alımının kritik bir adımıdır. Bu aşamada:

 • Belirlenen standartlara uygunluğun detaylı bir şekilde değerlendirildiği ana denetim gerçekleştirilir.
 • Denetim sonuçları ve uygunluk durumu belirlenir.

6. Belge Alımı

Başarılı bir ana denetimden sonra belgelendirme kuruluşu, kuruluşa ISO 27701 belgesini verir. Bu aşamada:

 • Belgenin düzenlenmesi ve resmi olarak teslim alınması gerçekleşir.
 • Belgenin geçerlilik süresi, belgelendirme kuruluşu ile koordineli bir şekilde takip edilir.

7. Sürdürme ve İyileştirme

Belge alındıktan sonra sürekli iyileştirme ve belgeyi sürdürme süreci başlar. Bu aşamada:

 • İlgili süreçlerin düzenli olarak gözden geçirilmesi ve gerekli iyileştirmelerin yapılması önemlidir.
 • Türkak tarafından belirlenen periyodik denetimlere hazırlıklı olmak, belgenin geçerliliğini sürdürmek açısından önemlidir.

Türkak akreditasyonlu ISO 27701 belgesi almak, kuruluşun kişisel veri yönetimi konusundaki güvenilirliğini artırarak müşteri güvenini sağlamlaştırır ve rekabet avantajı oluşturur.

ISO 27701 KVYS Belgesini Almak İçin Gerekenler

ISO 27701 standardına uygun Kişisel Veri Yönetim Sistemi (KVYS) belgesi almak, organizasyonlar için kişisel veri güvenliği ve yönetimi konusunda bir öncelik haline gelmiştir. İşte bu belgeyi almak için temel gereksinimler:

 1. ISO 27701 Standartlarını Anlamak ve Uygulamak:

  ISO 27701 standartları, kişisel veri yönetim sistemleri için gereksinimleri belirler. Bu standartları anlamak ve uygun bir şekilde uygulamak, belge alımının temelidir.

    2. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesine Sahip Olmak:

ISO 27701, ISO 27001’in bir uzantısıdır. Bu nedenle, ISO 27701 belgesi almak isteyen bir kuruluşun öncelikle ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgesine sahip olması gerekir.

    3. Kişisel Veri İşleme Faaliyetlerini Belirlemek:

Belge almak isteyen kuruluş, kişisel veri işleme faaliyetlerini belirlemeli ve bu faaliyetleri yönetmek için bir çerçeve oluşturmalıdır. Bu, belge alım sürecinde önemli bir adımdır.

    4. Belgeleme ve Kayıt Tutma Süreçlerini İyileştirmek:

ISO 27701 belgesi almak için, belgeleme ve kayıt tutma süreçlerini iyileştirmek önemlidir. Bu, kişisel veri yönetimi süreçlerinin takip edilebilir ve belgelenebilir olmasını sağlar.

    5. Eğitim ve Farkındalık Programları Düzenlemek:

Çalışanların ve paydaşların kişisel veri yönetimi konusundaki bilgi düzeyini artırmak amacıyla eğitim ve farkındalık programları düzenlemek, belge alım sürecinde önemli bir rol oynar.

    6. Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi:

ISO 27701 belgesi almak, kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin riskleri değerlendirmeyi ve etkin bir şekilde yönetmeyi içerir. Bu nedenle, bir risk değerlendirmesi süreci oluşturmak ve uygulamak gereklidir.

    7. Belgelendirme Kuruluşu Seçimi:

Türk

ak akreditasyonlu bir belgelendirme kuruluşunu seçmek, belge alım sürecinde kritik bir adımdır. Belgelendirme kuruluşu, ISO 27701 standartlarına uygunluğu değerlendirerek belgeyi verir.

    8. Denetim Sürecine Hazırlık:

Belgelendirme kuruluşu tarafından gerçekleştirilecek olan denetim sürecine hazırlık yapmak, belge alımını kolaylaştırır. Bu, belirli standartlara uygunluk konusunda içsel denetimler yapmayı ve varsa eksiklikleri gidermeyi içerir.

    9. Belge Süreçlerini Düzenlemek:

ISO 27701 belgesini almak için belge süreçlerini düzenlemek, belge alım sürecini daha etkili ve verimli hale getirir. Belge süreçlerinin şeffaf ve belirli bir düzende olması önemlidir.

    10. Sürekli İyileştirme Yaklaşımını Benimsemek:

ISO 27701 belgesini almak sadece bir aşama değildir, aynı zamanda sürekli bir iyileştirme sürecini içerir. Belge alındıktan sonra, organizasyonun süreçleri ve sistemleri üzerinde sürekli iyileştirmeler yapması beklenir.

Belge alım süreci, organizasyonun mevcut durumunu değerlendirmek, eksiklikleri gidermek ve sürekli bir gelişim yaklaşımını benimsemek amacıyla tasarlanmıştır. Bu adımları takip ederek, organizasyonlar kişisel veri yönetimi konusunda uluslararası standartlara uygunluğunu kanıtlayarak müşteri güvenini artırabilir ve yasal uyum sağlayabilirler.

ISO 27701 İle ISO 27001 Arasındaki Farklar

ISO 27701 ve ISO 27001, her ikisi de bilgi güvenliği ve veri yönetimi konularında önemli standartlardır, ancak belirli farklılıklar bulunmaktadır.

1. Kapsam:
 • ISO 27001: Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ni (BGYS) belirler ve organizasyonların genel bilgi güvenliği süreçlerini kapsar.
 • ISO 27701: ISO 27001’in bir uzantısıdır ve kişisel veri yönetim sistemi standartlarını içerir. Kişisel veri işleme faaliyetlerini kapsayacak şekilde ISO 27001’i genişletir.
2. Veri Koruma Odaklılık:
 • ISO 27001: Genel olarak bilgi güvenliği ve bütünlüğüne odaklanır, ancak kişisel verilerin korunması ile ilgili spesifik gereksinimleri detaylı bir şekilde içermez.
 • ISO 27701: Kişisel veri yönetimi üzerine odaklanır ve bu kapsamda kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve korunması ile ilgili özel gereksinimleri belirler.
3. Belgelendirme ve Akreditasyon:
 • ISO 27001: Her tür organizasyon için genel bir bilgi güvenliği standardıdır ve bir organizasyonun bu standarda uygunluğu belgelendirilebilir.
 • ISO 27701: ISO 27001 belgesine ek olarak alınan bir belgedir ve kişisel veri yönetimi konusundaki uygunluğu ölçmek için ISO 27001 ile birlikte belgelendirilir.
4. Uygulama Alanı:
 • ISO 27001: Geniş bir uygulama alanına sahiptir ve tüm bilgi varlıklarını içerir.
 • ISO 27701: Özellikle kişisel verilerin işlenmesine odaklanır ve bu nedenle daha spesifik bir uygulama alanına sahiptir.
5. Yasal ve İlgili Gerekliliklere Uyum:
 • ISO 27001: Genel olarak yasal uyumu kapsar, ancak kişisel veri yönetimi için spesifik yasal gereksinimlere odaklanmaz.
 • ISO 27701: Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin yasal düzenlemelere uyumu kapsar ve bu bağlamda organizasyonları uyumlu hale getirmeyi amaçlar.

Bu farklar, her iki standardın organizasyonlara farklı yönetim sistemleri sağladığını gösterir. ISO 27701, özellikle kişisel veri yönetimine odaklanarak, veri koruma ve gizliliğe daha spesifik bir yaklaşım sunar. İki standardın birlikte kullanılması, hem genel bilgi güvenliği hem de kişisel veri yönetimi konularında kapsamlı bir yaklaşım sağlar.

Kimler ISO 27701 Belgesi Kullanmalı

ISO 27701 belgesi, genel olarak kişisel veri işleme faaliyetleri bulunan ve bu faaliyetleri etkin bir şekilde yönetmek isteyen organizasyonlar için tasarlanmış bir standarttır. Belge, özellikle kişisel veri yönetimine odaklanarak, organizasyonlara kişisel veri işleme faaliyetlerini düzenleme, güvenli bir şekilde işleme ve yasal düzenlemelere uyum sağlama imkanı sunar. İşte ISO 27701 belgesinin kullanılması önerilen bazı gruplar:

1. Veri Sorumluları:

ISO 27701, kişisel verileri kontrol eden ve işleyen organizasyonları kapsar. Veri sorumluları, müşteri bilgileri, çalışan verileri gibi kişisel verileri işleyen kuruluşlar ISO belgesini kullanarak bu verileri daha etkili bir şekilde yönetebilirler.

2. Veri İşleyenler:

Veri işleyenler, bir veri sorumlusunun talimatları doğrultusunda kişisel verileri işleyen organizasyonlardır. ISO 27701, bu tür organizasyonlara da hitap eder ve kişisel veri yönetim süreçlerini standartlara uygun bir şekilde düzenlemelerine yardımcı olur.

3. Hizmet Sağlayıcılar:

Veri işleyenlere hizmet sağlayan organizasyonlar, müşterilerine kişisel veri yönetimi konusunda güvence sağlamak için ISO 27701 belgesini kullanabilirler. Bu, bulut hizmet sağlayıcıları gibi organizasyonları da kapsar.

4. Kamu Kurumları:

Kamu kurumları, vatandaşlarının kişisel verilerini işledikleri için ISO 27701 belgesini kullanarak bu verileri koruma ve etkili bir şekilde yönetme amacına uygun bir çerçeve oluşturabilirler.

5. Özel Sektör Kuruluşları:

Her tür özel sektör kuruluşu, müşteri, çalışan, tedarikçi gibi paydaşlarının kişisel verilerini işlediğinden, bu verilerin güvenliğini sağlamak ve yasal düzenlemelere uyum sağlamak için ISO 27701 belgesini kullanabilir.

6. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ’ler):

Küçük ve orta ölçekli işletmeler de kişisel veri yönetimi konusunda sorumluluk taşıdıkları için ISO 27701 belgesini kullanarak bu sorumluluğu etkin bir şekilde yerine getirebilirler.

Bu belge, geniş bir yelpazede kuruluşlar için uygundur ve kişisel veri yönetimini daha etkili, güvenli ve şeffaf bir şekilde yönetmeyi amaçlar. Bu belge, müşteri güvenini artırmanın yanı sıra yasal uyum sağlama açısından da önemli bir araçtır.

Kişisel Veri Yönetim Sisteminin Faydaları

Kişisel Veri Yönetim Sistemi

Kişisel Veri Yönetim Sistemi (KVYS) kurmak ve ISO 27701 belgesi almak, organizasyonlar için bir dizi önemli fayda sağlar. Bu faydalar, hem iş süreçlerinin etkinliğini artırmaya hem de müşteri güvenini kazanmaya yönelik avantajlar içerir. İşte KVYS’nin organizasyonlara sağladığı bazı temel faydalar:

1. Yasal Uyum ve Risk Azaltma:

Kişisel veri yönetim süreçlerini düzenleyerek yasal düzenlemelere uyumu sağlar. Bu da organizasyonun hukuki riskleri azaltmasına yardımcı olur.

2. Müşteri Güveni ve Rekabet Avantajı:

KVYS kurmak ve ISO 27701 belgesi almak, müşterilerin kişisel verilerini daha güvenli bir şekilde işlediğinizi kanıtlamanın bir yoludur. Bu, müşteri güvenini artırır ve rekabet avantajı sağlar.

3. Şeffaflık ve İtibar:

KVYS, kişisel veri işleme faaliyetlerini şeffaf bir şekilde yönetmeyi sağlar. Bu, organizasyonun itibarını artırarak paydaşlarına güven verir.

4. Veri Güvenliği ve Gizliliği:

KVYS, kişisel verilerin güvenli bir şekilde işlenmesini sağlar. Bu da veri güvenliği ve gizliliğini artırır, veri ihlallerini önler.

5. İş Sürekliliği ve Kriz Yönetimi:

KVYS kurarak, kişisel veri kayıpları veya ihlallerine karşı etkili bir şekilde hazırlıklı olunabilir. Bu da iş sürekliliğini sağlamaya ve kriz yönetimini iyileştirmeye yardımcı olur.

6. Çalışan Farkındalığı ve Eğitimi:

KVYS, çalışanları kişisel veri yönetimi konusunda bilinçlendirmek ve eğitmek için bir çerçeve sağlar. Bu, içsel uyumu artırır ve veri güvenliği kültürünü oluşturur.

7. Tedarik Zinciri Güvenliği:

KVYS, tedarik zinciri boyunca kişisel veri yönetimini güçlendirir. Tedarikçilerle daha güvenli ve uyumlu bir işbirliği sağlar.

8. Denetlenebilirlik ve İzlenebilirlik:

KVYS kurmak, kişisel veri işleme süreçlerini belgelendirmeyi ve izlenebilir kılmayı içerir. Bu, denetimler sırasında kolaylık sağlar ve uyum durumunu gösterir.

9. İyileştirme ve Verimlilik:

KVYS, sürekli iyileştirme prensiplerine dayanır. Bu, organizasyonun süreçlerini optimize etmesine ve daha verimli hale getirmesine olanak tanır.

KVYS kurmak ve ISO 27701 belgesi almak, kişisel veri yönetiminin etkinliğini artırmak ve organizasyonun sürdürülebilirliğini güçlendirmek için önemli bir adımdır. Ayrıca, müşteri güvenini kazanmak ve rekabet avantajı elde etmek açısından da kritik bir rol oynar.

ISO 27701 Uygulamasından Kaynaklanan Zorluklar ve Çözümler

ISO 27701 uygulaması, kişisel veri yönetim süreçlerini düzenlemek için bir çerçeve sunsa da, organizasyonlar bu standardı uygularken karşılaşabilecekleri bazı zorluklarla karşılaşabilirler. İşte bu zorluklara karşı potansiyel çözümler:

Zorluk: Organizasyonel Direnç ve Farkındalık Eksikliği

Çözüm: Organizasyon içindeki tüm paydaşları kapsayan eğitim programları düzenleyerek, ISO 27701’in faydalarını ve gerekliliklerini anlatmak. İlgili birimler arasında etkili bir iletişim sağlamak da direnci azaltabilir.

Zorluk: Büyük Veri Akışları ve İşleme Zorlukları

Çözüm: Büyük veri akışlarına karşı daha etkili bir veri yönetim altyapısı kurmak. İşleme kapasitesini artırmak ve veri akışlarını düzenlemek için güncellenmiş teknolojik çözümler kullanmak.

 

Zorluk: Yüksek Maliyetler ve Kaynak Eksikliği

Çözüm: ISO 27701 uygulamasının bütçe ve kaynak gereksinimlerini önceden belirlemek. Yatırımın geri dönüşünü değerlendirmek ve maliyet etkin çözümler aramak.

Zorluk: Uyum Sağlama Sürecinin Karmaşıklığı

Çözüm: ISO 27701 uyum sürecini aşamalı olarak yönetmek. Öncelikle öncelikli alanlarda uyumu sağlamak ve ardından diğer gereksinimlere odaklanmak.

Zorluk: İş Süreçlerindeki Değişiklik Yönetimi

Çözüm: İş süreçlerindeki değişiklikleri etkili bir değişim yönetimi süreciyle yönetmek. İlgili tarafları bilgilendirmek ve süreci adım adım uygulamak.

Zorluk: Denetim ve İzleme Zorlukları

Çözüm: Sürekli denetim ve izleme mekanizmalarını kurmak. ISO 27701’e uygun bir denetim planı oluşturmak ve düzenli iç ve dış denetimleri gerçekleştirmek.

Zorluk: Küresel ve Karmaşık Veri Akışları

Çözüm: Küresel veri akışlarına uyum sağlamak için yerel ve uluslararası düzenlemelere dikkat etmek. Kişisel veri transferlerinde GDPR, CCPA gibi farklı yasal düzenlemelere uygunluk sağlamak.

Zorluk: Sürekli İyileştirme ve Adaptasyon

Çözüm: ISO 27701’in sürekli iyileştirme prensiplerini benimsemek ve iş süreçlerini adapte etmek için bir kültür oluşturmak. Geri bildirimleri değerlendirmek ve sürekli olarak uygulamalarda geliştirmeler yapmak.

Bu uygulama, organizasyonların kişisel veri yönetimini güçlendirmelerine yardımcı olabilir, ancak bu süreçte karşılaşılan zorlukları etkili bir şekilde ele almak, başarılı bir uygulamayı desteklemenin önemli bir parçasıdır.

ISO 27701 Uygulamasının İzlenmesi ve İyileştirilmesi

ISO 27701 uygulamasının izlenmesi ve sürekli iyileştirmesi, organizasyonların kişisel veri yönetim süreçlerini etkili bir şekilde sürdürmelerini sağlar. Bu süreç, standartların gereksinimlerini karşılamak için alınan önlemlerin etkinliğini değerlendikten sonra, sürekli olarak iyileştirilmesini içerir. İzleme ve iyileştirme adımları şunları içerir:

1. Performans İzleme ve Ölçüm:

 • ISO 27701 kapsamındaki süreçlerin performansını izlemek için belirlenen performans göstergelerini (KPI’lar) belirlemek.
 • Veri işleme faaliyetlerinin etkinliği, güvenliği ve yasal uyumu değerlendirmek için düzenli iç denetimler ve ölçümler gerçekleştirmek.

2. Denetimler ve Gözden Geçirmeler:

 • İç ve dış denetimlerle ISO 27701 uyumunu denetlemek. Bu denetimler, süreçlerin standartlara uygunluğunu değerlendirmek ve gerekirse düzeltici önlemler almak için kullanılır.
 • Yönetim gözden geçirmeleri düzenleyerek, süreçlerin etkinliğini ve uygulanabilirliğini değerlendirmek.

3. Hata ve Olay İncelenmesi:

 • Kişisel veri ihlalleri, hatalar veya güvenlik olayları olması durumunda bu olayları derinlemesine incelemek.
 • İncelenen olaylardan elde edilen sonuçları kullanarak benzer hataların ve olayların tekrarını önlemek için düzeltici ve önleyici önlemler almak.

4. İyileştirme Önerileri Toplama:

 • Personelin ve paydaşların geri bildirimlerini toplamak ve değerlendirmek.
 • İyileştirme önerilerini içeren bir geri bildirim mekanizması oluşturarak, organizasyon içindeki herkesin sürekli iyileştirmeye katkıda bulunmasını teşvik etmek.

5. Sürekli İyileştirme Stratejisi Oluşturma:

 • Sürekli iyileştirme stratejisi oluşturarak, organizasyonun hedeflerine ve değişen koşullara uygun olarak süreçleri geliştirmek.
 • İyileştirme faaliyetlerini önceliklendirmek ve kaynakları etkili bir şekilde kullanmak için bir plan oluşturmak.

6. Eğitim ve Farkındalık:

 • Personelin ve paydaşların sürekli olarak güncellenmiş bilgilere ve eğitimlere erişimini sağlamak.
 • ISO 27701 gereksinimleri ve sürekli iyileştirme önemleri konusunda farkındalığı artırmak için düzenli eğitim programları düzenlemek.

7. Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler:

 • İzleme ve değerlendirmelerden elde edilen sonuçlara dayanarak düzeltici ve önleyici faaliyetler planlamak.
 • İyileştirme fırsatlarını tanımlamak ve süreçlerde tekrar eden sorunları önlemek için önleyici faaliyetler uygulamak.

ISO 27701 uygulamasının izlenmesi ve iyileştirilmesi, standartların gereksinimlerine uygunluğun sürdürülmesini sağlar. Bu süreç, organizasyonların kişisel veri yönetimini sürekli olarak güncellemelerine, iyileştirmeler yapmalarına ve değişen koşullara uyum sağlamalarına olanak tanır.

Sonuç

ISO 27701 belgesi standardının uygulanması, organizasyonların kişisel veri yönetimi konusunda uluslararası standartlara uygunluğunu kanıtlamasına ve müşteri güvenini artırmasına yardımcı olur. Bu standart, kişisel verilerin etkili bir şekilde işlenmesini, korunmasını ve yasal düzenlemelere uyum sağlanmasını amaçlar.

ISO 27701 uygulamasının sonuçları organizasyonun özelliklerine ve hedeflerine bağlı olarak değişebilir. Ancak genel olarak şu sonuçları elde etmek mümkündür:

1. Yasal Uyum Sağlama:

Kişisel veri işleme faaliyetlerini düzenleyerek yasal düzenlemelere uyum sağlar. Bu da organizasyonun hukuki riskleri azaltmasına ve yasal yaptırımlardan korunmasına yardımcı olur.

2. Müşteri Güveni Artışı:

Müşterilere organizasyonun kişisel verileri güvenli ve etkili bir şekilde işlediğini kanıtlama imkanı sağlar. Bu da müşteri güvenini artırır ve rekabet avantajı sağlar.

3. Veri Güvenliği ve Gizliliği Sağlama:

Kişisel verilerin güvenli bir şekilde işlenmesini ve saklanmasını sağlayarak veri güvenliğini ve gizliliğini artırır. Bu, veri ihlallerini önler ve organizasyonun itibarını korur.

4. İş Sürekliliği ve Kriz Yönetimi Güçlendirme:

Kişisel veri ihlallerine karşı hazırlıklı olmayı ve etkili bir kriz yönetimi planını içerir. Bu da iş sürekliliğini güçlendirir.

5. Sürekli İyileştirme ve Adaptasyon:

Sürekli iyileştirme prensiplerini içerir. Organizasyonlar, süreçlerini ve sistemlerini sürekli olarak gözden geçirerek daha etkili ve verimli hale getirebilirler.

6. Küresel ve Yerel İlgili Gereksinimlere Uyum:

Bu belge, küresel ve yerel kişisel veri düzenlemelerine uyum sağlamayı içerir. Bu, organizasyonların farklı pazarlarda faaliyet gösterirken uyumlu bir yaklaşım benimsemelerine olanak tanır.

7. Tedarik Zinciri Güvenliği:

Tedarik zinciri boyunca kişisel veri yönetimini güçlendirir. Bu da tedarikçilerle güvenli bir işbirliği sağlar.

Sonuç olarak, ISO 27701 belgesi, organizasyonların kişisel veri yönetimini düzenleyerek, güçlendirecek ve sürekli olarak iyileştirecek bir çerçeve sağlar. Bu, müşteri güvenini artırmanın yanı sıra yasal düzenlemelere uyumu ve veri güvenliğini sağlama açısından kritik bir rol oynar.

İLTER DANIŞMANLIK

Ücretsiz bilgilendirme için bizimle iletişime geçin.