İlter Danışmanlık

Kamu İhalelerinde İstenecek Yetki Belgeleri

Yetki belgeleri, devlet tarafından yürütülen satın alma faaliyetlerin söz konusu ihaleler için katılımcı firmalardan istenen belgelerdir. Bu belgeler ihalelere göre değişmekte olup kamu ihalelerinde istenecek yetki belgeleri arasında bazıları şunlardır;

 • ISO 9001 KYS Kalite Yönetim Sistem Belgesi
 • ISO 14001 ÇYS Çevre Yönetim Sistem Belgesi
 • ISO 45001 İSG İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistem Belgesi
 • ISO 27001 BGYS Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi
 • ISO 20000 BGHYS Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistem Belgesi
 • TSE HYB Hizmet Yeterlilik Belgesi
 

Bu belgelerin yanı sıra Haziran 2022 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmelik ile 2023 yılında başlayacak olan Kamu bilişim ve yazılım ihalelerine katılım sağlayacak firmalardan İhale yetki belgeleri istenecektir. Bu belgeler;

Bilişim Yetki Belgesi; Kamu İhale Kurumu (KİK) Bilişim ihalelerine katılım sağlayacak firmaların almak zorunda olduğu belgedir.

Yazılım Yetki Belgesi: Kamu İhale Kurumu (KİK) Yazılım ihalelerine katılım sağlayacak firmaların almak zorunda olduğu belgedir.

Ayrıntılı olarak ilgili yönetmeliği görmek isteyenler için

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220629-2.htm

Bakınız: 29.06.2022 tarihli Resmi gazetede yayınlanan ‘Kamu Bilişim Hizmet Alımı Kapsamında katılımcıların yetkilendirilmesi hakkında yönetmelik’.

Genel anlamda bu yetki belgeleri Kamu Bilişim ve yazılım hizmet alanında olmaktadır. Katılımcılar eğer söz konusu belgelere sahip değillerse, ihale katılımı reddedilebilir veya askıya alınabilir. Bu kapsamda kamu bilişim ihalelerine katılım sağlanacağı zamanlarda yetki belgeleri mutlaka kontrol edilmeli, yoksa da en kısa süre içerisinde sağlanmalıdır.

ISO danışmanlık hizmeti veren İlter Danışmanlık olarak, bizler de kamu bilişim hizmet alımlarımda ihale sürecinde istenecek yetki belgeleri konusunda siz danışanlarımıza yardımcı oluyoruz.

Kamu bilişim hizmetleri yetki belgeleri içerisinde yer alan

 • Bilişim Yetki Belgesi
 • Yazılım Yetki Belgesi
 

Alımları, süreçleri ve iptali ile ilgili tüm konularda siz danışanlarımıza hizmet sağlamaktayız.

Kamu Bilişim Hizmet Alımları

Kamu bilişim hizmet alımları, kamuya özel bilişim projeleri kapsamında gerçekleştirilen 4734 sayılı KİK (Kamu İhale Kanunu) çevresince belirlenmiş, çeşitli hizmet alımlarını ifade etmektedir. Bu kapsamda söz konusu hizmet alımları yönetmelik kapsamında şunlar olarak belirlenmiştir;

 • Kamu Bilişim hizmet alımları,
 • Yazılım hizmetleri
 • Sızma Testi Hizmetleri
 

Kapsamında gerçekleştirilmektedir. Bu anlamda tüm bu alanlar içerisinde sayılan tüm kamu ihaleleri ile ilgili olarak söz konusu yetki belgelerinin alınması 29 Haziran 2022’ de Resmi Gazete’ de yayımlanan bir yönetmelik ile zorunluluk haline getirilmiştir.

Bilişim Hizmetleri Yetki Belgeleri

29 Haziran 2022’ de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sorumlu olduğu ve Resmi Gazete’ de yayımlanan 31881 sayılı yönetmeliğe göre Kamu Bilişim Hizmetleri kapsamında alınması gereken üç ayrı yetki belgesi saptanmıştır. Bu belgelerin alınmasında yetkili kurumlar ve ödemelerinde yardımcı olacak kurumlar da belirlenmiştir. 

Söz konusu yönetmelik yayımlanma tarihinden 3 ay sonra yürürlüğe girmiş olacaktır. 29 Eylül 2022 tarihinden itibaren alınması gereken belgeler, belirli şartlar sabit tutularak şu şekilde söylenebilir;

 1. Kamu bilişim yetki belgesi
 2. Yazılım yetki belgesi
 3. Sızma testi yetki belgesi

1) Kamu Bilişim Yetki Belgesi

Yönetmeliğe göre alınması gereken kamu bilişim yetki belgesi nedir? Kamu bilişim yetki belgesi, kamu bilişim projelerini yürütmek üzere ihaleye giren katılımcılar için düzenlenmesi ön görülen belgedir.

Bu belgenin sağlanması için katılımcıların belirli şartları taşıması ön görülmüştür. Bu kapsamda bu yetki belgesinin sağlanması Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılmaktadır.

1) A) Kamu Bilişim Yetki Belgesi Nereden Alınır?

Kamu bilişim yetki belgesini nasıl alınır? Bu belgenin alınması için katılımcıların ISO 27001 belgesini alması zorunlu kılınmıştır. Bu belgenin alınması ve sonrasında Kamu bilişim yetki belgesi için sürecin takibi tarafımızca yapılmaktadır.

Bu kapsamda kamu ihalelerinde istenecek yetki belgeleri kapsamında gerekli bu belge için sağlanması gereken ISO 27001 belgesi de söz konusu katılımcı ile ilgili çeşitli denetimlerin gerçekleştirilmesi ile elde edilmektedir.

Bu anlamda ISO Danışmanlık hizmeti veren İlter Danışmanlık olarak bu belgelerinizin temini kapsamında tüm başvurular, süreç takibi ve belgenin alınmasına yönelik işlemler ile ilgili tüm süreçte sizlere danışmanlık hizmeti sunmaktayız. 

BKNZ ;

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

2) Yazılım Yetki Belgesi

31881 sayılı yönetmeliğe göre alınması gereken yazılım yetki belgesi nedir?

Yazılım yetki belgesi, yazılım ihalelerine katılabilmek için önde gelen şartlardan bir tanesi olup, bu kapsamda yazılım geliştirme ve yazılım bakım, yazılım entegrasyon hizmetleri için görev almak isteyen katılımcıların alması gereken yetki belgeleri arasında yer almaktadır.

Bu belgenin alınması da yönetmelik kapsamında şart olup, alınmadığı veya eksikliği durumlarında iptal veya askıya alınma durumları gerçekleşebilmektedir.

2) A) Yazılım Yetki Belgesi Nasıl Alınır?

Yazılım entegrasyon, yazılım geliştirme ve bakım süreçleri için hizmet verecek katılımcıların elinde bulundurması gereken yazılım yetki belgesi nasıl alınır? Bu belgenin de elde edilmesi için TÜRKAK akrediteli belgelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda yazılım yetki belgesi, kamu bilişim yetki belgesine göre daha fazla yeterlilik istemektedir.

Bu anlamda yazılım yetki belgesinin sağlanması için söz konusu katılımcıların ISO 27001 belgesi başta olmak üzere;

ISO 15504 SPICE Seviye 2

veya

CMMI Seviye 3

Belgelerinden birine sahip olmaları gerekmektedir. Bu belge tanımlarının hepsi en düşük seviyededir. Söz konusu seviyelerin altındaki belgeler yazılım yetki belgesi temini için yeterli gelmemektedir.

Gerekli belgeler kısmında söz edilen ISO 15504 SPICE Seviye 2 belgesi, katılımcıların yazılım anlamında ürün ortaya çıkış sürecindeki yazılımı geliştirme hedefi ile ortaya çıkmıştır.

Bu anlamda İlter Danışmanlık olarak yazılım yetki belgesi alımları ile ilgili olarak gerekli başvuruların yapılması ve evrakların toplanması konusunda her daim müşterilerimize yardımcı olmakta ve denetim süreçlerini yakından takip etmekteyiz.

3) Sızma Testi Yetki Belgesi

Sızma testi yetki belgesi diğer belgelere nazaran daha az tercih edilen belgeler arasında yer alsa da kullanım amacı, sızma testi (Penetrasyon Testi) hizmetlerini sunacak ihale katılımcılardan talep edilecektir.

Bu kapsamda yönetmelik uyarınca sızma testi yapacak katılımcılar için, bu yetki belgesinin alınmaması kamu ihalelerini katılımcılar anlamında sekteye uğratabilmektedir.

3) A) Sızma Testi Yetki Belgesi Nasıl Alınır?

Bilişim hizmetleri yetki belgeleri kapsamında alınması gereken son belge olan sızma yetki belgesinin sağlanması diğerlerinden farklı olarak sadece TSE (Türk Standartları Enstitüsü) tarafından verilmektedir.

Bu belgenin temini için kullanıcıların A veya B Tipinde TSE Sızma Testi Yapan Firma Belgesine sahip olması gerekmektedir.

Tün bu belgelerin alınması için gerekli danışmanlık hizmetleri veren firmamız yetki belgesi temini konusunda da firmalara danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Yetki Belgeleri Denetimi

Söz konusu yetki belgeleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından gerekli şartları sağlayan firmalara verilmektedir.

Bu kapsamda bakanlık tarafından müracaata uygunluk kapsamında yapılacak yetki belgeleri denetiminde aykırılık, yalan veya yanlış beyan tespit edildiği takdirde, katılımcının belgesi askıya alınır ve bu yanlışlığın giderilmesi için süre verilir.

İLTER DANIŞMANLIK

Ücretsiz bilgilendirme için bizimle iletişime geçin.